logo  
webové prezentácie
webové a databázové aplikácie
redakčné systémy
prepracované databázové systémy
 
registrácia domén a webhosting
 
vedenie účtovníctva
podnikateľské poradenstvo
 
predaj softvéru
 
reprografické služby
Ladislav KOVÁCS iDT
________
office:
Štefánikova 886/47
SK-058 01 POPRAD
_____________________________
telefón:
+421 (0) 52 7891 121
mobil:
+421 (0) 905 547 366
e-mail:
idt@idt.sk
web:
© 2000 - 2024 :: Ladislav KOVÁCS iDT